نرم افزار CRM قابلیتهای زیادی دارند که با توجه به شرکت تولید کننده، میتوانند تا چند ده ماژول را شامل شوند و به دیگر بخشهای سازمان شما متصل شوند

مزایای سی آر ام برای بخشهای مختلف

نرم افزار CRM برای بازاریابی چه کار می کند؟

 • ورود سرنخ یا مشتری بالقوه به بخش بازاریابی از طریق فرمهای تحت وب
 • طبقه بندی سرنخها بر اساس فاکتورهای دلخواه
 • راه اندازی کمپین بازاریابی
 • ثبت مذاکرات بازاریابی

نرم افزار CRM برای فروش چه کار می کند؟

 • مدیریت فرایند و سیستم فروش
 • گروهبندی و طبقه بندی مخاطبین بر اساس منبع، منطقه، صنعت یا هر فاکتور دیگر
 • پیش بینی فروش
 • ارزیابی عملکرد پرسنل فروش

نرم افزار CRM برای پشتیبانی چه کار میکند؟

 • ساخت و تخصیص تیکت
 • اخذ تیکتها از کانالهای مختلفی چون ایمیل، تلفن چت از طریق سایت یا پرتال مشتریان
 • واگذاری تیکتها به متخصص مربوطه